Category: Batik Tulis

BATIK TULIS TRADISIONAL TLOGOMAS, PRODUK UNGGULAN BINAAN KIM ‘TLOGOMAS’

Berbekal mengikuti pelatihan membatik, ibu Endang Yuli Astuti selaku pengurus KIM Tlogomas mengembangkan secara sederhana dan menjadikan sebagai salah satu kegiatan unggulan dari KIM Tlogomas. Dengan berbekal maju, tumbuh , dan bersemangat, sesuai dengan motto dari KIM Tlogomas, Yuli demikian biasa dipanggil, berniat untuk menjadikan kegiatan membatik ini menjadi kegiatan sosial yang bernilai ekonomi untuk …

Teruskan membaca